Κορονοϊός
Οδηγίες

Ανακοίνωση του ISPAD σχετικά με λοίμωξη από COVID-19 σε παιδιά με διαβήτη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο με την πρόσφατη ανακοίνωση του ISPAD σχετικά με τη λοίμωξη από COVID-19 σε παιδιά με διαβήτη:

https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19-IIISPADSummary

Read Related Article :