Ραχίτιδα
Οδηγίες

Παγκόσμιες Συστάσεις για διάγνωση και αντιμετώπιση ραχίτιδας

Προς τους επαγγελματίες υγείας: Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας συστήνει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ραχίτιδας. Τις συστάσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Προσοχή: η αντιστοιχία μονάδων στην 25(ΟΗ)D είναι 1 ng/ml περίπου σε 2,5 nmol/l και στη χώρα μας τα περισσότερα εργαστήρια δίνουν αποτελέσματα 25(ΟΗ)D σε ng/ml.

443136.pdf

Read Related Article :